Projektledelse

Habasits nordiske organisation består af et antal samarbejdende afdelinger og et veludbygget net af partnere. I kraft af vores brede repræsentation i de nordiske lande, vil vi med en central aftale med kunder der har afdelinger eller datterselskaber i Norden, kunne være behjælpelige med at holde styr på projekter i hele Norden: Sverige, Norge, Danmark, Finland og Island. I tilfælde hvor det er aktuelt med verdensomspændende aftaler sker dette gennem samordning i Habasit-gruppens internationale organisation, som stort set dækker hele den industrialiserede verden.

Habasit foretager kontinuerligt store investeringer i forskning og produktudvikling for at blive en mere og mere komplet leverandør. En enkelt ansvarlig samarbejdspartner reducerer risikoen for fejl og åbner døren for et godt udviklingsarbejde.