INTEGRITETSPOLICY – SÅDAN BEHANDLER HABASIT DINE PERSONOPLYSNINGER

Habasit AB værner om din integritet. Det er vigtigt, at du føler dig tryg ved at dine personoplysninger behandles på en sikker og lovlig måde. Al behandling af personoplysninger sker ifølge den på tidspunktet gældende lovgivning. Det indebærer blandt andet, at Habasit beskytter dine personoplysninger med nødvendige foranstaltninger, og at du altid har ret til at kontakte os for at finde ud af hvilke personoplysninger, vi har gemt om dig. Du kan læse mere om dine rettigheder i denne policy og besøge www.datainspektionen.se for yderligere information om personoplysningsbehandling. 

Har du spørgsmål til vores behandling af personoplysninger, så er du altid velkommen til at kontakte os. 

 Denne integritetspolicy beskriver hvordan Habasit behandler dine personoplysninger.

Hvem er ansvarlig for dine personoplysninger?
Habasit AB, (nedenfor defineret som ”Habasit”, ”os” eller ”vi”) org.nr. 556102-6633, er personoplysningsansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger og er ansvarlig for, at en sådan behandling sker på en lovlig måde.

Hvordan får Habasit dine personoplysninger?
Habasit indsamler personoplysninger, som du giver os, når du eksempelvis bliver kunde hos os, kontakter os via e-mail, telefon, sociale medier eller via kontaktformularen på websiden, ansøger om arbejde hos os eller på anden måde bruger vores tjenester.
Habasit kan også få personoplysninger fra andre kilder end fra dig. Oplysningerne kan f.eks. komme fra skattemyndighederne eller en anden myndighed.

Hvilke oplysninger behandles?
Habasit behandler de personoplysninger, som gives til os og/eller indhentes af os. Det kan være navn, e-mailadresse, faxnummer, telefonnummer, adresseoplysninger, beskæftigelse eller stillingsbetegnelse, IP-adresse, kundenummer, bankoplysninger, CV, personligt brev, nationalitet og andre personoplysninger, som du giver til os, når du bestiller produkter eller bruger vores tjenester.

Hvorfor behandler Habasit oplysninger om dig?
Dine personoplysninger kan blive behandlet af Habasit til blandt andet følgende formål:
- fuldføre vores forpligtelser over for dig,
- identificere dig som kunde og sikre en sikker log ind på vores webside,
- kontakte dig,
- tilbyde god service ved eksempelvis at besvare spørgsmål du stiller os,
- håndtere og administrere fejlanmeldelser,
- håndtere og administrere arbejdsansøgninger,
- sende relevant information og markedsføringstilbud om vores produkter og tjenester til dig,
- anvende som underlag ved fakturering og bogføring og
- føre statistik

Hvornår har Habasit ret til at behandle dine personoplysninger?
Habasit har ret til at behandle dine personoplysninger til fuldførelse af vores forpligtelser over for dig ifølge aftalen, eller hvis du har givet samtykke til behandlingen. Habasit kan også behøve at behandle dine personoplysninger på grund af krav i loven eller forordninger.
Hvem har adgang til dine personoplysninger?
Dine personoplysninger bruges af Habasit og Habasits personoplysningsassistenter. Personoplysninger overdrages til visse øvrige koncernselskaber i den udstrækning det er nødvendigt for virksomhedens udøvelse. Vi overdrager ikke personoplysninger til andre virksomheder eller myndigheder, hvis vi ikke har pligt til det på grund af lov, forordning eller myndighedsbeslutning eller for at beskytte vores rettigheder eller tredje parts rettigheder.
Vi viderebringer, sælger eller bytter aldrig dine personoplysninger til markedsføringsformål til tredje part.

Overførelse til tredje land
Habasit overfører kun personoplysninger til lande uden for EU/EØS, hvis det pågældende land har et såkaldt adækvat beskyttelsesniveau ifølge EU eller EU-kommissionen, eller hvis dette særskilt er angivet i forbindelse med at du giver dine personoplysninger til os.

Hvor længe gemmer Habasit dine personoplysninger?
Habasit gemmer kun dine personoplysninger så længe det er nødvendigt for at vi skal kunne opfylde formålet med behandlingen i hvert enkelt tilfælde.
Personoplysninger som tilhører en kunde frasorteres (slettes) derfor som udgangspunkt, når kontraktforholdet er ophørt under forudsætning af, at personoplysningerne ikke derefter behøver gemmes til eksempelvis bogføringsformål.

Hvad har du for rettigheder?
Du har ret til når som helst (gratis en gang om året) at anmode om information om hvilke personoplysninger vi har gemt om dig. Din anmodning skal være skriftlig og egenhændigt underskrevet og indeholde oplysninger om navn og personnummer. Dette behøver vi for at sikre, at vi giver oplysningerne til den korrekte person.
Hvis dine oplysninger er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, kan du anmode om at få dem rettet. Vi kan ikke slette dine oplysninger, hvis der foreligger et lovkrav om lagring, eksempelvis bogføringsregler, eller når der er andre legitime årsager til hvorfor oplysningerne skal gemmes, for eksempel ubetalt gæld.
Du kan når som helst tilbagekalde dit samtykke til at lade os behandle dine personoplysninger.
Anmodning om registeruddrag, information eller retning af forkerte oplysninger sendes til:
Habasit AB
Kalle Bas Väg 1
Box 73
438 05 Hindås
Informationen bliver da sendt til din personregistreringsadresse.
Du har endvidere ret til i forekommende tilfælde at indgive klager til Datatilsynet, som er tilsynsmyndighed for behandling af personoplysninger.

Hvordan beskyttes dine oplysninger?
Habasit arbejder vedvarende på at træffe alle passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som i hvert enkelt tilfælde kræves for at beskytte dine personoplysninger, og i øvrigt sikre at behandlingen sker ifølge den til enhver tid gældende lovgivning.

Cookies
Habasits websted bruger små tekstfiler, såkaldte cookies, til at lette din surfing på siden. Vi bruger frem for alt cookies til at indsamle statistik om brugernes besøg og til at forbedre oplevelsen. Det kan eksempelvis handle om, at valg du foretager på vores websted gemmes. Vi bruger også cookies til en vis type af markedsføring. Du kan læse mere om vores brug af cookies på vores websted.

Opdatering af denne integritetspolicy
Habasit foretager løbende ændringer i denne integritetspolicy. En ny version bliver gældende, når den gøres tilgængelig på webstedet www.habasit.se

Kontaktinformation
Tøv ikke med at kontakte os hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger. Vores kontaktinformation findes nedenfor.
Habasit AB
Kalle Bas Väg 1
Box 73
438 05 Hindås
admin.habasitab@habasit.com

Denne integritetspolicy er gældende fra og med d. 15. maj 2018.