Juridiske spørgsmål

Produktansvar/anmærkninger om anvendelse

Hvis det valgte Habasit-produkt ikke kan anbefales af en af Habasit autoriseret specialist, bærer kunden selv ansvaret for, at der vælges og anvendes korrekt produkt, herunder også for produktsikkerheden.
Alle informationer leveres alene som anbefalinger. Informationen er imidlertid at betragte som pålidelig, men Habasit yder dog ingen garantier på, at informationen er korrekt, eller at produktet er egnet til en bestemt type anvendelse. Habasit garanterer heller ikke og påtager sig intet ansvar i denne henseende. De påstande, der fremsættes, er baseret på laboratorieprøvning under standardforhold, med småskala- prøvningsapparatur, og de svarer ikke nødvendigvis til produktionsforholdene inden for industrien. Nye resultater og erfaringer kan medføre, at der foretages hurtige forandringer uden forudgående varsel.

EFTERSOM HABASIT OG DERES DATTERSELSKAB IKKE HAR NOGEN KONTROL OVER ANVENDELSESFORHOLDENE, KAN VI IKKE PÅTAGE OS NOGET SOM HELST ANSVAR FOR PRODUKTERNES EGNETHED. DETTE GÆLDER OGSÅ PRODUKTIONSRESULTATER, FREMSTILLING AF VARER SAMT EVENTUELLE MANGLER, SKADER, FØLGESKADER ELLER ANDRE TYPER AF SKADER.