Habasit kwaliteitsverklaring

Klanten
Het beleid van Habasit is het reageren op de langetermijn behoeften van onze klanten. We richten ons op het genereren van toegevoegde waarde voor klanten en het ondersteunen van hun succes.

Producten en diensten
Ons geïntegreerde managementsysteem ondersteunt en bevordert de continue verbetering van producten en diensten. De selectie en controle van topklasse grondstoffen leidt samen met innovatieve ideeën tot excellente producten met een lange levensduur.

Werknemers
Elke werknemer is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen prestatie. Dit geldt in het bijzonder voor het besef van kwaliteit. Persoonlijke groei in de huidige positie en zelfontplooiing zijn ook de verantwoordelijkheid van de werknemer. Als werkgever moedigt Habasit dit aan.

Processen
Processen genereren resultaten en dus ook hun kwaliteit. Habasit gebruikt een proces-georiënteerd managementsysteem. Waar nodig worden processen continu verbeterd om de kwaliteit te verhogen en een optimale kosten-baten verhouding te bereiken.

Andrea Volpi, CEO Habasit AG
30 mei 2012