Vraag

Hoe kan het slippen van een transportband voorkomen worden?

Het slipvrij aandrijven kan worden verzekerd door de volgende maatregelen te nemen:

  • Vergroot de contacthoek op de aandrijfpulley
  • Vergroot de frictiecoëfficiënt van de aandrijfpulley (bekleden van de pulley)
  • Vergroot de voorspanning (ga niet boven de toegestane bandrek)

Het vergroten van de diameter van de aandrijfpulley heeft geen effect op het aandrijfvermogen.

Terug