Brandbaarheidswaarschuwing

Gegevens brandgevaar

De Habasit banden en kettingen zijn gemaakt van verschillende KUNSTSTOFFEN DIE KUNNEN BRANDEN bij blootstelling aan vonken, ontstekingsbronnen, open vuur of overmatige warmte. Stel kunststof banden en kettingen NOOIT bloot aan een mogelijke ontstekingsbron. Vlammen van brandende kunststoffen kunnen giftige rook en gassen afgeven en ernstig letsel en schade aan goederen veroorzaken.
 

Voorbeelden van enkele SPECIFIEKE RISICO'S VAN EEN KUNSTSTOF TRANSPORTBAND EN KETTING BIJ BRAND:
DICHTE ROOK: Sommige kunststoffen geven dichte rook af wanneer zij in brand staan. Rook is schadelijk voor de menselijke gezondheid en kan verstikking veroorzaken of het zicht belemmeren wat de evacuatie bemoeilijkt.

GIFTIGE DAMPEN:
Sommige kunststoffen geven giftige gassen en dampen af wanneer ze in brand staan, vooral in een afgesloten of zuurstofarme omgeving. Blootstelling aan zulke gassen kan de menselijke gezondheid ernstig aantasten, en resulteren in bewusteloosheid of de dood. 

MOEILIJK TE DETECTEREN:
Sommige kunststoffen branden met een onzichtbare en dus moeilijk waar te nemen vlam. Hoe langer een brand woedt zonder opgemerkt en geblust te worden, hoe groter de kans is op een oncontroleerbare brand of op letsel en schade.


MOGELIJKE UITBREIDING VAN DE BRAND
: Lopende transportbanden die brandende voorwerpen transporteren, of die zelf in brand staan, kunnen een brand snel verspreiden.

 
SMELTEND KUNSTSTOF: Kunststof banden of kettingen kunnen smelten, waarbij brandend kunststof op brandbaar materiaal onder de transportband terecht kan druipen, wat het vuur kan verspreiden.
 
Voorbeelden van enkele MANIEREN WAAROP EEN KUNSTSTOF BAND OF KETTING IN BRAND KAN RAKEN (ontstekingsbronnen) zijn:
 
Het terechtkomen van een BRANDEND PRODUCT OP EEN KUNSTSTOF BAND of ketting. Bijvoorbeeld, de uitvoer van een oven of bewerking bij hoge temperatuur waarbij getransporteerd materiaal overgedragen wordt op een transportband met kunststof banden en kettingen.
 
Onderhoud of andere werkzaamheden LATEN VONKEN EN ANDERE ONTSTEKINGSBRONNEN OP EEN KUNSTSTOF BAND OF KETTING. Bijvoorbeeld, het lassen aan een ondersteunende constructie in de buurt van een transportsysteem met kunststof banden en kettingen.
 
BRANDPREVENTIE ROND KUNSTSTOF TRANSPORTBANDEN EN KETTINGEN Branddetectie, brandalarm en brandblussystemen worden STERK AANGERADEN op plaatsen rond ovens of andere bewerkingen bij hoge temperatuur waar getransporteerde producten kunnen branden of heet genoeg kunnen zijn om kunststof banden en kettingen te laten ontbranden. Voldoe ALTIJD aan de normen van de National Fire Protection Association (NFPA) evenals aan lokale bouwvoorschriften en verordeningen voor brandpreventie.
 
ER DIENT EXTRA OPGELET TE WORDEN wanneer onderhoud of ander werk LASWERKZAAMHEDEN OF SOORTGELIJK “HEET WERK” vereist bij transportbanden met kunststof banden en kettingen. Instrueer lassers ALTIJD en gebruik toezichthouders met brandblussers zoals vereist door de Occupational Safety & Health Administration (OSHA) en andere veiligheidsvoorschriften en beleidsregels. Bedek en bescherm alle blootliggende kunststof delen tegen vlammen, vonken en hitte.
 
BRANDVERTRAGENDE KUNSTSTOFFEN
Bepaalde kunststoffen hebben veel minder brandbare eigenschappen of hebben speciale toevoegingen waardoor ze minder snel branden. In bepaalde toepassingen waarbij de kans op een ontstekingsbron groot is, is het gebruik van deze materialen aan te bevelen. De beslissing om een bepaald materiaal te gebruiken bij een bepaalde toepassing is de verantwoordelijkheid van de eigenaar/gebruiker van een transportsysteem. Brandvertragende kunststoffen die niet blijven branden en dus zelfdovend zijn, zijn beschikbaar. Bepaalde brandgerelateerde eigenschappen van deze materialen zijn hieronder beschreven.
 
BRANDGERELATEERDE EIGENSCHAPPEN VAN VERSCHILLENDE KUNSTSTOFFEN
De volgende eigenschappen zijn gebaseerd op gepubliceerde artikelen en/of waarnemingen door Habasit technici en worden hier ter algemene informatie weergegeven. In sommige gevallen zijn bandmodules of kettingschakels van de referentiematerialen blootgesteld aan vuur en de resultaten zijn hieronder verzameld. Deze testen zijn in een gecontroleerde omgeving uitgevoerd en de effecten kunnen niet vergeleken worden met werkelijke gebruiksomstandigheden door bijvoorbeeld: omgevingstemperatuur, opgewekte luchtstromingen, aanwezige brandbare producten, het gebruik van kleurstoffen en andere additieven in de kunststof, of andere omgevings- of producteigenschappen.
  • Polyethyleen: Brandt snel; Dichte zwarte rook met roet
  • Polypropyleen: Brandt snel; Dichte zwarte rook met roet
  • Acetal: Brandt snel; Kleurloze vlam, bijna geen rook, formaldehydegeur
  • Nylon: Brandt moeilijk; rook met roet, scherpe geur
  • FR™: Blijft niet branden; lichte witte rook, lichte geur. Het materiaal heeft vergelijkbare gebruikskenmerken als nylon, maar is niet goedgekeurd voor contact met voedsel door de FDA    
  • Kevalloy®: Blijft niet branden; lichte witte rook, lichte geur. Het materiaal heeft hogere treksterkte en temperatuurbestendigheid dan nylon