RoHS Conformiteitsverklaringen

Europa

Om de gezondheid van mensen en het milieu te beschermen heeft Europa verschillende beperkende regels voor het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (EEE). De regels beschrijven ook milieuvriendelijk recyclen en het afvoeren van EEE:
"RICHTLIJN 2011/65/EU VAN HET EUROPESE PARLEMENT EN DE RAAD van 8 juni 2011 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur" en haar amendementen.

Habasit verstrekt onze klanten graag twee RoHS conformiteitsverklaringen, die bevestigen dat onze producten aan deze regels voldoen. Het ene certificaat is gerelateerd aan transportbandproducten en hulpmiddelen, het andere heeft betrekking op lasgereedschap.

 

China

China introduceerde haar eigen geüpdatete RoHS wetgeving in 2016. Het beperkt dezelfde metalen en vlamvertragers en hanteert dezelfde limieten als de EU RoHS Richtlijn. De Chinese RoHS geldt uitsluitend voor producten die worden vermeld in de "Catalogue of Electrical and Electronic Products Subject to Compliance Management". Op basis hiervan vallen transportbanden, aandrijfriemen en gerelateerde hulpmiddelen buiten de wetgeving.

Habasit verstrekt onze klanten graag een certificaat die bevestigt dat onze transportbandproducten niet vallen onder de huidige Chinese RoHS, en verifieert dat ze geen vermelde gevaarlijke stoffen bevatten die de vastgestelde limieten overschrijden.