Odporność chemiczna produktów Habasit

Łatwy dostęp do informacji za pomocą narzędzi Habasit.

Znajomość narzędzi i wymagań aplikacji pozwala:

  • Uzyskać informację na temat odporności chemicznej poszczególnych produktów
  • Znaleźć produkty spełniające określone parametry chemiczne
Chemical Resistance Information