Dyrektywa RoHS

Europa 

W Europie obowiązują specjalne przepisy ograniczające stosowanie niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (EEE) w celu ochrony ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego. Przepisy te obejmują również przyjazne dla środowiska odzyskiwanie surowców i utylizację zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego:
„DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym”
wraz ze zmianami.

Zgodność produktów Habasit z dyrektywą RoHS potwierdzamy poprzez udostępnianie obowiązujących przepisów naszym klientom. Pierwsza deklaracja dotyczy taśm i akcesoriów, zaś druga – narzędzi do zgrzewania nakładek.

 

Chiny

W 2016 roku Chiny wprowadziły własne przepisy w zakresie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych. Przepisy te obejmują te same metale i środki zmniejszające palność oraz określają te same limity co unijna dyrektywa RoHS. Chińskie odpowiedniki dyrektywy RoHS obowiązują wyłącznie w przypadku produktów wymienionych w „Katalogu wyrobów elektrycznych i elektronicznych objętych wymogiem zarządzania zgodnością” (Catalogue of Electrical and Electronic Products Subject to Compliance Management). Zgodnie z powyższym, taśmy transportujące, pasy napędowe oraz dostępne dla nich akcesoria, nie są objęte tymi przepisami.

Zapewniamy, że produkty Habasit nie podlegają obowiązującym chińskim przepisom RoHS. Ponadto gwarantujemy, że nie zawierają one substancji uznanych za niebezpieczne w ilościach przekraczających dozwolone limity.