Żywność

Przemysłowa produkcja żywności wymaga stosowania zaawansowanych technologii i urządzeń umożliwiających stawianie czoła głównym dzisiejszym wyzwaniom, do których należą: optymalizacja procesów i wydajności, zapewnienie zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami higieny,
a także poprawa efektywności czyszczenia i wykorzystania maszyn.

Habasit Confectionery Conveying Habasit Conveying of Poultry in the Food Industry Habasit Conveying Goods in the Bakery Industry

Ostatecznym celem tych działań jest wyprodukowanie żywności bezpiecznej dla zdrowia przy rozsądnych kosztach. Mając to na uwadze, firma Habasit opracowała szeroki asortyment taśm transportujących i procesowych,
z którego klient może wybrać produkt optymalny do każdego zastosowania. Uzupełnieniem portfolio, są dodatkowe usługi i narzędzia takie jak zautomatyzowane systemy Clean-in-Place zapewniające skuteczne oczyszczanie taśm modularnych.

Rozwiązania firmy Habasit są zgodne z wszystkimi obowiązującymi przepisami dot. kontaktu z żywnością (wydanymi przez FDA i UE), a ponadto niektóre produkty spełniają wymagania Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA). Międzynarodowe przedsiębiorstwa ufają naszym rozwiązaniom i korzystają z szerokiej gamy taśm do przemysłu spożywczego. Dotyczy to również nowych taśm o właściwościach antybakteryjnych, które zostały dopuszczone do użytku w Europie, Ameryce Północnej oraz Azji.


Nasze produkty zapewniają mierzalną poprawę wyników i pozwalają na oszczędności dzięki:
  • Zmniejszeniu ilości odpadów 
  • Poprawie wydajności odbioru 
  • Minimalizowaniu ryzyka awarii i konieczności konserwacji 
  • Poprawie warunków sanitarnych 
  • Optymalizacji wydajności linii 

 

EHEDG Member

Członek EHEDG

Habasit jest członkiem EHEG - Europejskiego Stowarzyszenia Inżynierów Konstruktorów i jest uczestnikiem licznych zespołów zadaniowych. Nasze produkty mają na celu wspieranie najwyższych standardów sanitarno-higienicznych w projektowaniu urządzeń.