Nowe Narzędzie Oceny Odporności Chemicznej

Nowe Narzędzie Oceny Odporności Chemicznej Pasów Modułowych z Tworzyw Sztucznych Habasit pozwala nam łatwo i skutecznie odpowiedzieć na potrzeby klientów.

Habasit opracował cenne nowe narzędzie, które pozwala nam łatwo, szybko i skutecznie oszacować odporność chemiczną różnych materiałów syntetycznych stosowanych w przemyśle spożywczym, oraz aby pomóc klientom w szybkim wyborze odpowiedniego materiału do użycia z ich środkami czyszczącymi.


Nowe narzędzie pozwala specjalistom Habasit zapewnić jeszcze lepsze wsparcie klienta na całym świecie. Wymagana jest jedynie karta produktu i karta charakterystyki środka czyszczącego. Wynik wskazuje, czy jest on odpowiedni dla produktów Habasit i które z materiałów syntetycznych najlepiej nadają się do użycia ze środkiem czyszczącym.

W celu uzyskania dodatkowych informacji i pomocy, prosimy o kontakt z lokalnym partnerem Habasit.