Polityka prywatności

Obowiązuje od: 27/08/2007

Zbieranie informacji
Korzystanie z zebranych informacji
Linki do innych stron
Przekazywanie danych
Bezpieczeństwo danych
Dostęp do zgromadzonych informacji
Skontaktuj się z nami
Zmiany polityki

Habasit AG (spółka matka wszystkich członków należących do Grupy Habasit) jest silnie zaangażowana
w ochronę prywatności z uwzględnieniem wszelkich danych osobowych, które mogą zostać firmie przekazane podczas korzystania ze strony internetowej. Habasit AG chroni prywatność użytkowników swoich witryn internetowych. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera podstawowe zasady ochrony prywatności użytkowników. Poniżej opisujemy, w jaki sposób używamy dostarczonych informacji, które mogą do nas trafić za pośrednictwem naszej strony internetowej. "My / nasz / nas" odnoszą się do Habasit AG, Römerstr.1, CH-4153, Reinach-Basel, Switzerland.

Zbieranie informacji
Mają Państwo możliwość odwiedzenia większości naszych stron internetowych bez ujawniania jakichkolwiek informacji, które umożliwiłyby Państwa identyfikację. Udzielamy odpowiedzi na pytania, m.in. przekazując więcej informacji o naszym produktach. Możecie Państwo zarejestrować się na naszej stronie, co umożliwia pobieranie i otrzymywanie broszur na temat produktów i usług dostępnych w ramach Grupy Habasit. Informacje uzyskane od użytkownika mogą obejmować imię i nazwisko, adres, telefon, fax, numer i / lub adres e-mail podany za pośrednictwem internetowego formularza zgłoszeniowego.

Korzystanie z zebranych informacji
Za pośrednictwem strony internetowej Habasit AG może gromadzić różnego rodzaju informacje
o użytkowniku, m.in. nadesłane dane identyfikacyjne. Umożliwia to identyfikację jego danych, takich jak adres e-mail, imię, nazwisko, adres zamieszkania, lub inne podobne informacje.
Habasit AG zbiera informacje o nazwie domeny i adresie IP, by móc oszacować liczbę wejść na stronę, średni czas spędzony na jej przeglądanie, itd. Zazwyczaj istnieje możliwość indywidualnego ustawienia przeglądarki internetowej, jeśli wolą Państwo, by komputer nie przechowywał informacji, do których moglibyśmy mieć dostęp. W przypadku braku akceptacji plików cookies, funkcja automatycznego logowania nie działa. Zebrane przez nas informacje wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk na temat korzystania z naszej strony internetowej, co umożliwia nam poprawę jej zawartości i tym samym lepszą reakcję na potrzeby klienta. Przekazywane dane osobowe mogą być używane tylko i wyłącznie dla następujących celów:
-udzielenie odpowiedzi na Państwa pytania lub wnioski, co umożliwia nam przekazanie Państwu rzetelnej informacji o naszych produktach czy usługach. Nie przekazujemy informacji dalej, nie sprzedajemy ich, ani nie udostępniamy danych osobowych osobom trzecim
-poznanie interesujących Państwa produktów czy usług oraz doskonalenie, jak i rozwijanie naszychproduktów i usługi
-realizacja naszych zobowiązań wynikających z zawartych umów pomiędzy stronami
-umożliwienie udziału w interaktywnych funkcjach naszego serwisu
-powiadomienie Państwa o wszelkich zmianach w naszym serwisie

Będziemy przekazywać informacje odpowiednim oddziałom Grupy Habasit w Państwa kraju, w których uzyskają Państwo odpowiedzi na pytania, jak i wszelkie informacje. / Możemy także rozporządzać nimi
w ramach Grupy Habasit. Wówczas poszczególne osoby będą używać ich na ogół w taki sam sposób jak opisany powyżej. Ma to na celu umożliwienie Grupie Habasit dotarcie do potrzeb klienta i zaproponowanie mu najbardziej odpowiednich produktów i usług oferowanych przez Grupę Habasit.
Członkowie Grupy Habasit mogą udostępniać dane osobowe innym firmom, które angażują się
w dostarczanie usług, więc pytanie lub wniosek o udzielenie informacji na temat produktów mogą zostać do nich przekierowanie. Firmy te zobowiązane są umową, na podstawie której wykorzystują przesłane informacje wyłącznie w ramach świadczonych usług. Możemy upublicznić przechowane dane osobowe, jeśli zostaniemy o to poproszeni lub jeśli jest to wymagane przez prawo (na przykład, by móc zabezpieczyć konto przed oszustwami).

Linki do innych stron
Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych Grupy Habasit, jej firm partnerskich, dystrybutorów, jak
i władz Habasit.

Przekazywanie danych
Istnieje możliwość przekazania Państwa danych do innych krajów, np. do firm z Grupy Habasit, lub mogą być one przetwarzane przez naszych pracowników działających w tych krajach. Może to być np. przesłanie wiadomości z prośbą, zamówienia do realizacji, zarządzanie kontem klienta i świadczenie usług z zakresu obsługi technicznej.

Bezpieczeństwo danych
Utrzymujemy odpowiednie zabezpieczenia fizyczne, elektroniczne i administracyjne w celu ochrony gromadzonych danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem do informacji lub ich ujawnieniem. Możemy ograniczyć dostęp do danych osobowych wyłącznie dla pracowników wewnątrz Grupy Habasit lub tych, którzy zaangażowani są w prowadzenie biznesu i tylko w celach,
o których była mowa.
Mimo, że dokładamy wszelkich starań, by chronić dane osobowe, to niestety zdajemy sobie sprawę, że przekazywanie informacji za pośrednictwem Internetu nie gwarantuje stuprocentowego bezpieczeństwa. Po otrzymaniu od Państwa wszelkich informacji stosujemy ścisłe procedury i zabezpieczenia, tak by zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do informacji.
W przypadku, gdy przekazaliśmy (lub jeśli zostało wybrane) hasło, które umożliwia dostęp do niektórych części naszej strony, to Państwo są odpowiedzialni za utrzymanie go w tajemnicy i niedzielenie się nim
z innymi.

Dostęp do zgromadzonych informacji
Można zgłosić się do nas z prośbą o podanie szczegółowych danych osobowych, które o Państwu posiadamy. W tym celu może zostać nałożona opłata administracyjna. W tym celu prosimy o kontakt.

Jeśli uważasz, że zgromadzone informacje są nieprawidłowe lub niekompletne, możesz poprosić o ich zmianę, by móc je zaktualizować.

Skontaktuj się z nami
Jeśli mają Państwo jakieś pytania lub nie zgadzają się z polityką prywatności, prosimy skorzystać
z: info@habasit.com w celu nawiązania kontaktu z nami. Zapraszamy do zadawania pytań w odniesieniu do naszej polityki prywatności, jak i innych obszarów naszej działalności.

Zmiany polityki
Możemy co pewien czas dokonywać uaktualnień niniejszej Polityki Prywatności. Stąd prosimy sprawdzać ją co jakiś czas, by mieć świadomość wprowadzonych zmian. W takiej sytuacji udostępnimy uaktualnioną wersję Polityki Prywatności użytkownikom poprzez umieszczenie jej na niniejszej stronie. Pragniemy zaznaczyć, że nie będziemy w znaczący sposób zmieniać polityki prywatności, jak
i w niezgodny sposób korzystać z niej bez Państwa zgody.