Oświadczenie o jakości Habasit

Klienci
Habasit prowadzi politykę dostosowania do długoterminowych wymagań klientów. Naszym celem jest zapewnienie klientom dodatkowych korzyści i wspieranie ich sukcesu.

Produkty i usługi
Nasz zintegrowany system zarządzania wspiera ciągłe doskonalenie produktów oraz usług. Dobór i monitoring najwyższej klasy surowców w połączeniu z innowacyjnymi pomysłami pozwala stworzyć doskonałe produkty o długiej żywotności.

Pracownicy
Każdy pracownik jest odpowiedzialny za swoje działania, ze szczególnym uwzględnieniem świadomości jakości. Rozwój osobisty na aktualnie zajmowanym stanowisku oraz samorealizacja również stanowią odpowiedzialność pracownika. Habasit, jako pracodawca, wspiera pracownika w obu tych dążeniach.

Procesy
Procesy generują rezultaty, a więc również jakość. Dlatego Habasit używa systemu zarządzania ukierunkowanego na zintegrowane procesy. W razie potrzeby, procesy są stale udoskonalane w celu podniesienia jakości i uzyskania optymalnego stosunku kosztów do korzyści.

Andrea Volpi, Dyrektor Generalny Habasit AG
30 maj 2012r.