Zgodność z REACH

Unijne rozporządzenie REACH dotyczące stosowania chemikaliów

REACH (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) to rozporządzenie Unii Europejskiej w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów, które weszło w życie w czerwcu 2007 roku. Od tamtej pory wszyscy producenci i importerzy substancji chemicznych mający siedzibę w UE zobowiązani są do rejestrowania swoich produktów w Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) z siedzibą w Helsinkach (Finlandia). Rozporządzenie obowiązuje we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej i reguluje już istniejące krajowe przepisy dotyczące chemikaliów. W przyszłości tylko te chemikalia, które zostaną zarejestrowane i poddane ocenie pod kątem wybranego zastosowania, będą mogły być produkowane i użytkowane. 31 maja 2018 roku upływa termin rejestracji substancji produkowanych lub importowanych w ilościach od 1 do 100 ton rocznie. Tym samym przed 1 czerwca 2018 roku zakończy się rejestracja substancji stosowanych na terenie Unii Europejskiej. Nowe substancje będą musiały przejść procedurę rejestracji przed rozpoczęciem produkcji lub importu.

Czy rozporządzenie REACH dotyczy firmy Habasit i jej klientów?
Produkty Habasit objęte są rozporządzeniem REACH. Już od 2007 roku pozostajemy w ścisłym kontakcie z naszymi dostawcami surowców, aby mieć pewność, że wszystkie substancje chemiczne zawarte w naszych produktach ukończyły procedurę wstępnej rejestracji i zostaną zarejestrowane w ECHA w wyznaczonym przez prawo terminie. Przeznaczenie naszych produktów jest identyczne z zastosowaniami wskazanymi w kartach technicznych. Gdyby okazało się, że niektóre zastosowania w zakładach naszych klientów nie zostały ujęte w dokumentacji lub nie są z nią zgodne, w miarę możliwości podejmiemy niezbędne kroki zmierzające do ich uwzględnienia. Dokładamy wszelkich starań, aby zagwarantować nieprzerwane dostawy naszych produktów.

Jak wygląda sytuacja w przypadku produktów Habasit zawierających SVHC?
Habasit stara się unikać stosowania substancji znajdujących się na liście kandydackiej REACH (SVHC – substancje stanowiące bardzo duże zagrożenie) do wyrobu swoich produktów w stężeniu równym lub większym niż 0,1%. Zgodnie z art. 33 rozporządzenia REACH, jeśli stężenie substancji z listy kandydackiej w oferowanym produkcie wyniesie co najmniej 0,1%, firma Habasit poinformuje o tym swoich klientów. W miarę możliwości Habasit będzie zastępować tego typu substancje innymi rozwiązaniami. Prosimy zwrócić uwagę na fakt, że obecność takiej substancji w produkcie nie ogranicza ani nie zakazuje jego użytkowania – nawet, jeśli dana substancja z grupy SVHC zostanie ujęta w załączniku XIV zawierającym wykaz substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń. Tak zwana „data ostateczna” odnosi się do stosowania samej substancji i nie dotyczy produktów, w których skład taka substancja wchodzi i które zostały wprowadzone na rynek przed „datą ostateczną”.

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z lokalnym przedstawicielem firmy Habasit.

Habasit - REACH