Tytoń

Taśmy Habasit serii P-line zostały dopuszczone do bezpośredniego kontaktu z tytoniem - spełniając wymogi najbardziej newralgicznych zastosowań związanych z transportem mokrego tytoniu w wysokich temperaturach
i w warunkach dużej wilgotności.

Obszerne portfolio produktów Habasit wspiera niemal wszystkie zastosowania w zakresie:

  • Obróbki świeżych liści  
  • Kondycjonowania 
  • Sortowania
  • Segregacji 
  • Logistyki

Seria taśm P-line została stworzona z myślą o poprawie wydajności procesu przetwórstwa tytoniu i już dziś wyznacza standardy, które będą obowiązywać w przyszłości.