Lätta transportband

Lätta transportband är en europeisk konstruktion och baseras på band med flera skikt. Tack vare omfattande konstruktionmöjligheter kan de göras mycket flexibla, (lämpliga sig för små valsdiametrar) eller mycket tvärstabila och användas i tunga industritillämpningar. Banden kan installeras för nästan all slags industriell materialhantering och bearbetning. Vid högteknologisk automatisering användes vanligen lätta transportband.