Komplett leverantör av transportband, konfektionering och service

Habasit, med säte i Schweiz, grundades 1946 och är sedan länge världens ledande producent av transportband och drivremmar. Genom strategiska företagsförvärv och egen utveckling har produktutbudet breddats till ett unikt erbjudande av drivnings- och transportbandslösningar.

All produktutveckling sker i egna laboratorier och produkterna tillverkas i 20 produktionsanläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Habasit har branschens mest avancerade laboratorier och den årliga budgeten för FoU är drygt 8 % av bolagets omsättning. Distributionen sköts av ett världsomspännande nätverk med 38 dotterbolag som vidareförädlar produkterna genom konfektionering samt ansvarar för försäljning och service mot sina lokala marknader. Den konsoliderade omsättningen har (2013) vuxit till ca 5,3 miljarder kronor och organisationen består av totalt ca 3600 medarbetare.

Affärsområden

Habasit AB är ett helägt dotterbolag med ca 50 medarbetare och betjänar den nordiska marknaden med både enkla och avancerade lösningar för tillverkningsindustri, handel och offentliga anläggningar. Exempel på sådana kan vara verkstads- livsmedels- pappers- trä- materialhanterings- textil- och kemiindustrin. Som komplett leverantör erbjuder Habasit AB ett system av produkter, konfektionering, konsultation och service. 
 

Den unika produktpalletten med Habasitprodukter gör det möjligt att offerera ekonomiskt optimerade lösningar vilket innebär att vi tar ett samlat ansvar för driftsekonomi, kvalitet, funktionalitet och leveranser för långt mer än bara transportbandet eller drivremmen.