Fråga

Hur många drivhjul och slitlister ska det finnas?

Antalet drivhjul och slitlister finns angivet i den tekniska guiden för det plastmodulbandet HabasitLINK. Tillbaka