Fråga

Vad är A1 på ett modulband?

A1 är avståndet mellan glidytan och ledsprintens centrum Tillbaka