Fråga

Vad menar vi med drivhjulets fördelningsradie?

Det är bandets effektiva radie över drivhjulet. Fördelningsradiens storlek beror på drivhjulsserie och antal kuggar. Tillbaka