Fråga

Hur undviker man svängningar i långa band?

Eftersom returrullarnas infästningar sitter på samma avstånd kan det uppstå resonans i bandet, vilket kan leda till en vågeffekt, eller svängning.

Denna resonans kan undvikas genom att returrullarna placeras med olika långt avstånd från varandra.

Tillbaka