Fråga

Har du ett modulband som kan användas vid metalldetektering?

Ja, detekterbara material är polyeten (PE +DE) och polyacetal (POM +DE). Detekteringsstorleken beror på detektorns känslighet, men kan vara 3 x 3 x 3 mm. Tillbaka