Fråga

Vilken är högsta tillåtna temperatur för modulband?

Högsta tillåtna temperatur vid långvarig exponering är 200 °C och för kortvarig exponering 240 °C. Detta beror emellertid även på applikationen och naturligtvis på materialet i bandet. De värden som anges här ovan gäller enbart för ST-material. Tillbaka