Fråga

Hur förlänger jag bandets möjliga lagringstid?

Även om det inte finns någon definitiv maximal lagringstid för band-/remmaterial kommer ytan att påverkas av miljöförhållandena. Faktorer som påverkar kan vara sådant som ljus (UV-strålning), ozon, temperatur och fuktighet. Det bästa är att begränsa sådan påverkan genom att förvara band/remmar i ogenomskinlig, beständig plast, i kontrollerad temperatur på mellan 15 och 25 °C. Ej inpackat materiel kan missfärgas eller gulna med tiden. Det finns också risk för att materialets generella prestanda och livslängd påverkas. Tillbaka