Juridiska frågor

Produktansvar/anmärkningar om användning
Om vald Habasit-produkt inte rekommenderats av en av Habasit autkoriserad specialist, ansvarar kunden själv för att rätt produkt väljs och används, men också för produktsäkerheten.
All information tillhandahålls enbart som rekommendationer. Informationen är emellertid att betrakta som tillförlitlig, men Habasit lämnar emellertid inga garantier på att informationen är korrekt eller att produkten är lämplig för en viss typ av användning. Habasit garanterar inte heller och påtar sig inget ansvar i detta avseende. De påståenden som görs här baseras på laboratorieprovning under standardförhållanden, med småskalig provningsapparatur, och motsvarar inte nödvändigtvis produktionsförhållanden inom industrin. Nya rön och erfarenheter kan leda till att förändringar görs snabbt, utan föregående meddelande.

EFTERSOM HABASIT OCH DESS DOTTERBOLAG INTE HAR NÅGON KONTROLL ÖVER ANVÄNDNINGSFÖRHÅLLANDENA, KAN VI INTE PÅTA OSS NÅGOT SOM HELST ANSVAR FÖR PRODUKTERNAS LÄMPLIGHET. DETTA GÄLLER ÄVEN PRODUKTIONSRESULTAT, TILLVERKNING AV VAROR, SAMT EVENTUELLA BRISTER, SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER ANDRA TYPER AV SKADOR.