Habasits internetsekretess

Gäller från 2007-08-27

Habasit AG (som är moderbolag för alla företag i Habasit-gruppen) är mycket noga med att skydda din sekretess i fråga om all personinformation du skickar till oss när du använder vår webbplats. Nedan anges i stora drag hur vi använder den information om dig som vi kan få via vår webbplats. Med ”vi/vår/oss” menas Habasit AG, Römerstr. 1, CH-4153, Reinach-Basel, Schweiz.

Insamling av information
Du kan besöka merparten av våra webbsidor utan att lämna någon identifierbar information om dig själv. Våra webbservrar registrerar bara ditt domännamn eller din IP-adress när du besöker vår webbplats.
Det finns dock vissa områden på vår webbplats där vi kan behöva en del personinformation från dig för att kunna uppfylla dina önskemål, exempelvis om du vill ha mer information om våra produkter. Du kan registrera dig för att ta emot nerladdningar och broschyrer om de produkter och tjänster som Habasit-gruppen erbjuder. Den information vi ber om kan exempelvis vara namn, adress, telefonnummer, faxnummer och/eller e-postadress och du skickar informationen med hjälp av ett formulär på webbplatsen.

Användning av insamlad information
Vi samlar in information om ditt domännamn och din IP-adress för att registrera antalet besök, den genomsnittliga tiden besökarna ägnar webbplatsen, vilka sidor besökarna tittar på, etc. Vanligtvis kan du göra en inställning i din webbläsare om du inte vill att din dator lagrar denna information och låter oss få tillgång till den. Du bör dock tänka på att om du väljer att blockera cookies kommer inte den automatiska inloggningsfunktionen att fungera. Vi använder denna information för att ta fram statistik över användningen av vår webbplats och förbättra dess innehåll. Personinformation som du skickar till oss används endast till följande:
- för att svara på dina förfrågningar eller hantera dina önskemål om information, produkter eller tjänster. Vi kommer inte att lämna vidare, sälja eller hyra ut personinformation om dig till någon tredje part utanför Habasit-gruppen (såvida det inte görs för Habasit-gruppens räkning) för webbserveranalys.
- för att hjälpa oss förstå vilka produkter eller tjänster som kan vara av intresse för dig, så att vi därigenom kan förbättra och utveckla våra produkter och tjänster.
- för att utföra våra åtaganden som härrör från ett kontrakt som upprättats mellan dig och oss.
- för att låta dig delta i interaktiva servicefunktioner, när du önskar göra så.
- för att meddela dig om förändringar i vår service.

Vi kommer att skicka vidare din information till Habasit-företaget i ditt land, så att det kan hantera din förfrågan eller ditt önskemål om information. Det kan även hända att vi skickar vidare den inom Habasit-gruppen så att utvalda företag i Habasit-gruppen kan använda den på i huvudsak samma sätt som beskrivs ovan. Detta görs för att Habasit-gruppen som helhet ska kunna uppfylla dina önskemål och förstå vilka av Habasit-gruppens produkter och tjänster du är intresserad av.

Företagen i Habasit-gruppen kan kontakta dig via e-post, telefon, fax, SMS eller vanlig post.
Habasit-gruppen kan lämna vidare din personinformation till andra företag som vi har anlitat för att tillhandahålla våra tjänster till dig, så att din förfrågan eller ditt önskemål om information om våra produkter kan hanteras. Dessa företag är via kontrakt bundna att enbart använda denna information i samband med de tjänster vi har anlitat dem att utföra. Vi lämnar bara ut personinformation om du själv begär det eller om lagen kräver det (exempelvis för att skydda ditt konto från bedrägeri).

Länkar till andra webbplatser
Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser, exempelvis för andra företag i Habasit-gruppen, Habasits partnerföretag, Habasits distributörer och myndigheter. Vi försöker att bara ha länkar till webbplatser som delar våra höga krav och vår höga sekretess, men vi kan inte ta något ansvar för innehåll, säkerhet eller sekretesspolicy på andra webbplatser. Detta innebär att när du väl har lämnat vår webbplats kan vi inte ta något ansvar för skydd eller sekretess rörande information du lämnar. Du bör iaktta försiktighet och läsa igenom den sekretesspolicy som gäller för webbplatsen ifråga.

Överföring av data
Vi kan behöva skicka vidare din personinformation till andra länder, exempelvis till andra företag inom Habasit-gruppen eller till personal som arbetar i dessa länder och som jobbar åt oss eller som vi har anlitat för att hjälpa oss i vår verksamhet. Detta kan exempelvis handla om att skicka dig den information du har bett om, utföra din beställning, hantera ditt kundkonto eller tillhandahålla supporttjänster.

Datasäkerhet
Vi ser alltid till att upprätthålla lämpliga fysiska, elektroniska och administrativa skyddsåtgärder för att skydda din personinformation som samlats in via vår webbplats, så att ingen obehörig kommer åt den eller kan avslöja den. De enda som får komma åt din personinformation är personal inom Habasit-gruppen eller personal på de företag som Habasit-gruppen anlitar för att sköta verksamheten och de får endast tillgång till den när de behöver den för ett visst syfte.
Även om vi gör vårt bästa för att skydda din personinformation, går det dessvärre inte att garantera att överföringen av information via Internet är säker.
När vi har tagit emot din information använder vi strikta rutiner och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra obehörig åtkomst eller användning.
I de fall då vi har gett dig (eller du har valt) ett lösenord som ger dig tillgång till vissa delar av vår webbplats, ansvarar du för att hålla detta lösenord hemligt. Vi ber dig att inte avslöja lösenordet för någon.

Tillgång till insamlad information
Du kan begära att få veta vilken personinformation vi har lagrat om dig. För detta kan du behöva betala en liten administrativ avgift. Om du vill ha en kopia av den information vi har om dig, var vänlig kontakta info@habasit.com.

Om du tycker att någon information vi har om dig är felaktig eller ofullständig, kan du begära att vi ändrar eller uppdaterar informationen du gett oss via webbplatsen genom att kontakta oss på det sätt som beskrivs nedan. Vi kommer att korrigera eller uppdatera all sådan information på lämpligt sätt, så snart som är rimligt möjligt.

Kontakta oss
Om du har några frågor om denna sekretesspolicy eller har några invändningar, skicka gärna ett e-postmeddelande till info@habasit.com för att komma i kontakt med oss. Vi välkomnar alla dina frågor och förslag rörande vår sekretesspolicy och andra områden av vår verksamhet.

Ändringar av denna policy
Det kan hända att vi ändrar denna policy nu och då genom att uppdatera denna sida. Läs igenom denna sekretesspolicy med jämna mellanrum för att få reda på eventuella förändringar och säkerställa att du är nöjd med dem. I de fall då vi redan har samlat in personinformation om dig, kommer vi dock inte ändra det sätt på vilket vi använder den i någon betydande grad utan ditt medgivande.