Utmaningar för urbeningslinjer

Slittålig 2-tums plan ovansida i urbenings- och styckningslinjer


Konkurrentens tåliga band utsattes för slagprovet i 200 timmar


Jämförelse: HabasitLINK M5060 PA+IM uppvisade inga skador efter 200 timmars hammarprov.

  • Utmaningen

Förtida bandskada och länkbrott pga anslagskrafter

  • Lösning

Bandet byttes ut mot HabasitLINK 2-tum med plan ovansida M5060 POM+IM eller PA+IM

  • Resultat
  • Stark och beständig mot slitage och mekanisk åverkan
  • Beprövad hållbarhet i standardslagprovning
  • Dynamisk, öppen gångjärnskonstruktion för enkel rengöring, NSF-godkänd
  • Längre livslängd och senarelagda utbyteskostnader