Köttförädling

Spillminskning i linje för tillskärning av bacon, med Habasits plastmodulband

  • Utmaningen

Mycket spill på linjerna för tillskärning av bacon, upp till 560 kg per skift, 63% lägre vinst – ätbart kött säljs med mycket högre vinst

  • Lösning

Utbyte av tidigare installerade vävband, som hade smalnat och töjts, mot plastmodulbandet HabasitLINK 1" M1220

  • Resultat
  • 25% mindre spill -> högre vinst
  • Enkel reparation av plastmodulband -> mindre stillestånd