Byte av trådband mot plastmodulband

Vinstökning hos Nordamerikas största fjäderfäprocessor

  • Utmaningen

Marinad droppar genom trådbandet, vilket leder till oproportionellt mycket spill. Trådbandet praktiskt taget skrapade av marinaden under drift.

  • Målsättning

Mindre marinadspill, högre produktion

  • Lösning

Installation av M0870 Micropitch

  • Resultat
  • Enkel hantering av den önskade överföringen, minimal öppen yta i bandet
  •  Marinadspillet är nu en bråkdel av vad det var tidigare.
  •  Inget synligt slitage eller utmattning på bandet