Fråga

Vilket material i livsmedelsklassade band passar mitt rengöringsmedel?

Vi har ett nära samarbete med leverantörer av rengöringsmedel och har utvecklat ett nytt verktyg för information om kemikaliebeständighet, så att vi kan hjälpa dig stämma av dina rengöringsmedel mot materialen i våra plastmodulband. På detta sätt blir det enklare än någonsin att välja rätt Habasit-lösning till dina livsmedelsband.

Du kan få mer information och hjälp om du kontaktar din lokala Habasit-partner.

Tillbaka