Fråga

Hur vet jag vilken skarvmetod som är den bästa för ett visst band?

Kontrollera i listan över skarvdata för tillverkning av band och nödvändiga verktyg.
Kontakta Habasits dotterbolag i ditt land om du vill ha mer information. Tillbaka