Fråga

Vad är troliga skäl till bristfälliga skarvar?

Det finns inget allmängiltigt svar på denna fråga, eftersom bristfälliga skarvar nästan alltid beror på applikationen och förhållandena kring den. Skarven är normalt den svagaste delen av bandet, så en eventuell överbelastning visar sig med största sannolikhet där först. Följande är faktorer som kan ge upphov till skarvfel:

  • Otillräcklig eller för hög initial inspänning
  • Högre applikationstemperatur än rekommenderad
  • Mekaniska problem, t ex bandkanter som kommer i kontakt med anläggningen
  • Mindre drivhjulsdiameter än rekommenderat
Tillbaka