Fråga

Vad är draghållfastheten i en Thermofix- eller Flexproof-skarv jämfört med originalbandet?

Förutsatt att skarvningen har utförts på rätt sätt ger Thermofix och Flexproof-skarvning vid rumstemperatur och däröver 70 % av draghållfastheten hos originalbandet. Tillbaka