Fråga

Hur undviker man slirning?

Slirfri kraftöverföring kan säkerställas genom följande åtgärder:

  • Öka kontaktytan på drivrullen
  • Öka drivrullens friktionskoefficient (drivrullens beläggning)
  • Öka den initiala inspänningen (överskrid inte tillåten bandtöjning)

En ökning av drivrullens diameter har ingen effekt på drivkapaciteten.

Tillbaka