Remdesign

Substratet (väven) för den skarfria remmen vävs eller tubstickas ändlöst. Trådarna lindas spiralformigt i remmens löpriktning. Remmens längd bestäms av spiralernas diameter. Rembredden bestäms genom att tuben skärs upp i längsled. Önskade egenskaper och måttstabilitet erhålls genom att remsubstratet bestryks med en specifik elastomer och genomgår en specifik värmebehandling. Våra skarvfria remmar finns i olika grundutföranden:, Stabila, semi-stabila, semi-elastiska eller elastiska.
Hose weaving machine Pick-off belt for mail sorting Modified belts with holes, slots and grooves

För matnings applikationer där mycket hög friktion krävs erbjuder Habasit GRABBER. Dessa är belagda med ett friktions gummi helt utan skarvar och bibehåller sina egenskaper under hela livslängden. Den unika tillverkningsprocessen garanterar optimal, jämn och vibrationsfri drift även vid höga hastigheter.

Skarvfria processremmar finns tillgängliga i olika styrkor. De är belagda med termoplastiska material eller silikon som ger de önskade egenskaperna för den specifika tillämpningen.