Organisation

Styrelse i Habasit International AG
Chairman

Thomas Habegger

Director/Secretary Nelly Habegger
Executive Director Andrea Volpi
Director

Claudia Schlossberger

Director Ronald Fehlmann
Globala Ledningskommittén
CEO  Andrea Volpi
Chef för Marknadsorganisationen

Ivan Salamin

Chef för Produktdivisionerna Thomas Gutwald
Chef för Strategisk planering och Affärsutveckling Richard Smith
Finanschef Michael Hüsler
Chef för Organisationsomvandling

Steffen Oder