Regelmässig dokumentation

Band och remmar kan behöva levereras med dokumentation som bekräftar överensstämmelse med visst regelverk, beroende på deb applikation där de ska användas.

Dokumentation för livsmedelsband/remmar
För att göra det så enkelt som möjligt för dig har vi lagt dessa dokument på vår webbsida, där du själv kan ladda ner dem direkt:

Förklaran om överensstämmelse för band och remmar i livsmedelsapplikationer

Dessa dokument för Habasits band, remmar och kringutrustning avsedda för transport och/eller i processer med oförpackat livsmedel innehåller den information som föreskrivs av europeiska regelverk och sådana utfärdade av FDA i USA.

Dokumentationen gäller i två år från utfärdandedatum och när som helst uppdateras/ändras utan föregående meddelande därom.
Det faktum att det finns förklaran om överensstämmelse är inte en indikering på att produkten finns att köpa. Vi håller denna dokumentation tillgänglig även efter det att produkten tagits ur vårt sortiment.

Flammability Warning
Habasit belts and chains are made of various plastics that will burn if exposed to sparks, incendiaries, open flame or excessive heat. Never expose plastic belts and chains to a potential source of ignition. Flames resulting from burning plastics may emit toxic smoke and gasses as well as cause serious injuries and property damage.
Learn more: Fire Hazard Data Sheet

RoHS-försäkran
Det finns flera regler som begränsar användningen av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning för att skydda människans hälsa och miljön. Vi är stolta över att kunna ge våra kunder en RoHS-försäkran om överensstämmelse som bekräftar att våra produkter uppfyller kraven i dessa regler.
Läs och ladda ner våra försäkringar om överensstämmelse