Bageri, kakor och snacks

Habasit erbjuder ett brett sortiment av transportband och processband för tillverkning av bageriprodukter, kakor och snacks.

I våra produkters unika egenskaper ingår:

  • väv som inte fransar sig, vilket förbättrar produktsäkerheten och minskar risken för föroreningar
  • speciella ytbeläggningar med utmärkta släppegenskaper, vilket ökar avkastningen och minskar spillet
  • band med blå eller annan färg på ytbeläggningen, vilket ger optimala och hygieniska automatiska processer och
  • bra luftflöde och/eller temperaturtålighet, idealiskt för kylning, provning och transport av gods vid förhöjda temperaturer.
Habasit Snack Conveying Habasit Dough Conveying Habasit Conveying Dough

Om dina processer omfattar hantering, förflyttning eller beredning av deg, nedkylning av bakverk, skärning eller förpackning kan Habasit tillhandahålla den rätta lösningen.