Material

Habasits produkter är, med några få undantag, uteslutande tillverkade av syntetmaterial, s k polymerer. I nedanstående sammanfattning visas vilka basmaterial vi använder i våra drivremmar.

Tänk på att polymerer kan förekomma i olika versioner, med olika kemisk sammansättning och olika tillverkningsprocesser.