Längre hylltid för mozzarella

Beskrivning

  •  Bakgrund

Företaget är schweiz största mozzarellaproducent.

  • Utmaningen

Företaget hade haft problem med hygienen kring band med ståltrådsnät och ganska kort livslängd på de därefter installerade modulbanden. Vid ett tillfälle gick tandhjulen sönder redan efter ett år.

  • Rekommenderade produkter

Plastmodulbandet HabasitLINK M5010 och M5033

Åtgärder

Efter att ha undersökt anläggningen började vi byta ut alla band mot M5010 och M5033 PP och tandhjul av PP. Tack vare de lovande resultaten beslutade mozzarellatillverkaren att byta ut alla sina band till HabasitLINK-band.

Fördelar

Bytet blev en stor framgång och kunden blev helnöjd med det vi gjorde:

• Längre hylltid på produkterna

• Mindre användning av kemikalier

• Mycket hygienisk lösning

• Lång livslängd på band och tandhjul

Bekräftelse

Kunden har sagt följande om våra band:

"Vi har nu kunnat minska kemikalieanvändningen med 40% tack vare den bättre ytan och har inte längre några hygienproblem. Hylltiden på olika mozzarellaprodukter har ökat med hela 8 dagar, från 22 till 30 dagar. Dessutom har livstiden på modulbanden mer än fördubblats. Den har nu ökat till 5 år – från att tidigare varit mellan 1,5 och 2 år."