Extruderade remmar

Rundremmar 

Habasits rundremmar är högflexibla och kan böjas i alla riktningar vid användning med vinklade drivningar. De kan användas för både transport och drivning.Rundremmarnas elasticitet gör att de kan monteras utan spännanordningar. Det medger en kompaktare maskinutformning. Dessutom ger elasticiteten ökad säkerhet, eftersom krafter på grund av kortvarig överbelastning minskas. Rundremmar har mycket hög nötningsbeständighet.

Rundremmarnas fysiska och kemiska egenskaper är i många avseenden utomordentliga. Hydrolysbeständigheten är långt bättre än hos de flesta polyuretanelastomerer. Därför är våra rundremmar beständiga mot vatten, olja, fett och bensin.

Tack vare de snäva tvärsnittstoleranserna ger våra rundremmar en likformig kraftöverföring.

 

Trapets och andra bandformer

Habasits band med trapetsform eller andra former är specialgjorda för specifika bransch- eller tillämpningsbehov eller maskinkonstruktioner. Vi erbjuder tre olika former: V, T och platta. Banden används på linjära transportbanor, i.avledartillämpningar och som tillbehör till transportband för att underlätta jämn och tillförlitlig drift.

Banden tillverkas av olika material (polyuretan, hydrolysbeständig polyuretan, PVC), olika tjocklekar (från 1,35 mm till 5 mm) och med olika ytegenskaper (släta eller präglade). Den specifika applikationen styr valet av produkt. Läs mer här.

Tray transport in food process Round belts in the paper industry Round belts on food processing machine