Konfektioneringsverktyg

Habasit har ett brett urval av verktyg och hjälpmedel som stöd för en effektiv konfektionering av bandprodukterna, så att vi kan tillgodose alla våra kunders behov. Dessa verktyg och hjälpmedel används både för konfektionering vid våra filialer (serie- och specialtillverkning) och för montering på platsen av våra band och remmar.

  • Skärnings och kapningsmaskiner
  • Stansapparater och fasningsverktyg för förberedelse av bandändar och remändar
  • Varmpressar för ändskarvning
  • Svetsar för band, remmar, profiler m.m.
  • Tillbehör som t.ex. av- och upprullningshjälpmedel, reglerdon, styrskenor m.m.

Ändskarvningsdatabladen för alla våra produkter hittar du här.

Dokumentation

Produktdata

Samtliga produkter finns inte i alla länder. Fråga hos din lokala Habasit-representant.