Färdigställande av band och remmar

Du väljer själv huruvida du ska köpa färdigtillverkade remmar och band eller halvfabrikat. Du kan även köpa band/rem på rulle, för att själv färdigställa remmen/bandet. Vi har tagit fram ett antal verktyg för snabbt och effektivt färdigställande av band/remmar på platsen.