Habasit HyCLEAN

HyCLEAN – morgondagens hygienstandard idag

En av de största utmaningar livsmedelsindustrin idag står inför är att åstadkomma och upprätthålla optimala hygienförhållanden. Därför är en hygieniskt korrekt utformning och enkel rengöring viktiga förutsättningar för all utrustning och alla komponenter som används i hygienkänsliga livsmedelsprocesser viktig. Transportband spelar i detta sammanhang en mycket viktig roll, eftersom de ofta har direktkontakt med de transporterade livsmedlen.

Habasits modulband HyCLEAN hjälper dig att förbättra hygienförhållandena och rengöringsmetoderna i livsmedelsprocesser.

Habasit HyCLEAN

HyCLEAN-paketet omfattar

  • ett specialkonstruerat kugghjul och en 2-tums-modul med plan topp, båda patenterade i ett synnerligen hygieniskt utförande.
  • Rengöringssystemet CIP (Cleaning in Place) ger snabbare och effektivare rengöringscykler, avsevärt lägre vattenförbrukning, färre kemikalier och lägre arbetskostnader.
    HyCLEAN-paketet hjälper dig att förbättra processer, minska risker och spara kostnader.