Habasits energibesparingskalkylator

Se hur mycket du kan spara genom att byta till våra energibesparande Eff-Line-band!

Med kalkylatorn kan du räkna ut hur mycket energi du skulle kunna spara i en viss applikation genom att byta till Habasits Eff-Line-band, i stället för att fortsätta med standardbanden. Du får då fram hur mycket energi som skulle sparas och vilka kostnader det skulle medföra.

Spara upp till 45 procent energi

Läs mer nedan om Habasits transportband i Eff-Lineserien som hjälper dig att spara energi och sänka driftskostnaderna: