Habasits kvalitetsdeklaration

Kunder
Habasit tillämpar en policy som säger att vi ska reagera på våra kunders långsiktiga krav. Vi har som mål att skapa mervärde för kunderna och bidra till deras framgång.

Produkter och tjänster
Vårt integrerade ledningssystem stöder och främjar kontinuerliga förbättringar av produkter och tjänster. Valet och övervakningen av första klassens råmaterial, tillsammans med innovativa idéer leder till förstklassiga produkter med lång livslängd.

Medarbetare
Varje medarbetare är själv ansvarig för sitt eget agerande. Detta gäller inte minst kvalitetsmedvetandet. Den personliga utvecklingen på aktuell position och den egna nöjdheten är också sådant som ligger på medarbetarnas eget ansvar. På Habasit uppmuntrar vi bägge dessa saker.

Åtgärder
Åtgärder genererar resultat och därmed kvalitet. Habasit använder ett åtgärdsinriktat ledningssystem. Åtgärderna förbättras kontinuerligt när så krävs för att höja kvaliteten och uppnå optimal kostnadsnytta.

Andrea Volpi, CEO Habasit AG
30 maj 2012