Habasits limmer

Nedanstående tabell är en sammanställning av våra limmer och hur de används för skarvning och påplatsentillverkning. Med några få undantag täcker tabellen alla aktuella Thermofix-skarvar av våra transportband och drivremmar. Här hittar du säkerhetsdatablad. Applicering och förberedelse av band/rem beskrivs i skarvdatabladet för respektive band/rem.

Typ

Sammansättning

Användning

Anmärkningar

Exempel

Fixol

Metanolresorcinollösning

 

Polyamid

Alla transportband och drivremmar med dragskikt i polyamid

Polyamidprodukter

Fixol E

Etanolresorcinollösning
Polyamid

Alla transportband och drivremmar med dragskikt i polyamid
Polyamidprodukter

Vulcol

Korslänkat gummi i MEK (kontaktlim)

Gummikomponent i band/rem

Bara med Fixol, för drivremmar och transportband med dragskikt i polyamid

Polyamid

 • Drivremmar
 • Transportband

Rubcol A+B

TPU-harts i aceton och isocyanat

Gummikomponent i band/rem

Används för närvarande enbart med Fixol. För band/remmar med tjock gummibeläggning, t ex på vik- och limmaskiner. Flexiblare och bättre temperaturtålighet än Vulcol.

 • HAT-18PWPD
 • HAT-24PWPD
 • Polyamidband för vik- och limmaskiner

 


Polycol A+B

TPU-harts i etylacetat och isocyanat

Polyester och EPDM-gummi. Polycol B används också som EPDM-primer

För transportband med dragskikt av PET-väv. Alla beläggningar, inklusive gummi, limmas också med Polycol (ingen kombination med Vulcol/Polycol).

For Thermofix joining of conveyor belts with PET-fabric traction layer. All coatings including rubber are also glued with Polycol (no Vulcol/Polycol combination).

 • HAR-12E
 • HAL-12E
 • TPU-band
 • PVC-band

 


Silikonprimer

Organisk kiseldioxidblandning i propanol

Silikonbelgda band

Primer för "RTV 108Q"

 

 • FAB-5ER 10
 • WVT-xxx silicone range
RTV 108Q

RTV-1 moisture curing silicone

Silicone coated belts

Joining silicone belts without thermoplastic layer or coating the TPU of welded fingers on silicone belt surface.

 • FAB-5ER 10
 • WVT-xxx silicone range

 

 

TRS Plasto PU

TRS-härdare 1000E

TPU-harts i aceton och isocyanat

Limning av profiler (styrningar)

Limning av TPU- och PVC-styrningar/sidoprofiler på drift- eller transportsidan på bandet.

V-styrprofiler

Applicering av ytskikt på band

TRS-härdare 1000E

Isocyanat

EPDM-primer

 • HAL-12E
 • SAG-12E

Balco metallim

Polykloropren i toluen / nafta (kontaktlim)

 

Applicering av friktionslager på remskivor och rullar

Specialapplikation

Hylltid

Bästföredatum är tryckt i formatet mm.åååå tillsammans med satsnummer, t ex betyder "exp 05.2010" att bästföredatum är maj 2010.

Det bästföredatum vi anger på våra kemikalier är det datum till vilket vi är övertygade om att kemikalien ger optimalt resultat när den används till det den är avsedd för. Efter det angivna datumet ökar osäkerheten om huruvida kemikalien ger optimalt resultat, eftersom detta till stor del beror på lagringsförhållandena. Kemikalier bör alltid förvaras på en sval, torr och mörk plats innan den används, för att säkerställa att produkten verkligen håller optimal kvalitet fram till bästföredatum.

Lim

Tryckt den

Polycol A

Plåtburk och yttre förpackning

Polycol B

Ampull och yttre förpackning

RTV 108Q

Tube

Vulcol

Tub och yttre förpackning

Fixol

Direkt på limbehållaren

Silikonprimer

Direkt på glasflaska/märkning

Rubcol A

Plåtburk och yttre förpackning

Rubcol B

Ampull och yttre förpackning

TRS Plasto PU

Burk

TRS-härdare 1000E

Papplåda

Metallkontaktklim (Balco ME)

Inget bästföredatum