HyCLEAN CIP i urbeningslinjnen

Beskrivning

  • Bakgrund

Ledande europeisk köttförädlingsföretag i Tyskland

  • Applikationen

Urbeningslinje

  • Utmaningen

Köttförädling är extremt krävande vad gäller renhet och hygien. Man lägger mycket arbete på rengöring av maskiner och lokaler efter varje produktionpass, för att säkerställa hygienisk säkerhet i anläggningen. Detta kräver till viss del mycket tid och personal, men också vatten och rengöringsmedel.

  • Rekommenderad produkt

Systemet HyCLEAN CIP med de nya HyCLEAN-tandhjulen på M5060 2" Flat Top

Åtgärder

Vi valde vårt nya rengöringssystem HyCLEAN CIP med den nya generationens HyCLEAN-tandhjul. Systemet installerades på en av de urbeningslinjer som redan var utrustade med transportbandet HabasitLINK M5060 2“ med öppna och dynamiska leder. Man fick då en förbättring vad gäller renligheten redan på några få dagar. Den ideala placeringen av sprejmunstycket på axeln i vårt nya rengöringssystem HyCLEAN CIP ger väsentligt effektivare rengöring av bandets inre yta. Den speciella konstruktionen på de nya HyCLEAN-tandhjulen gör att rengöringsmedlet får optimal åtkomst av de öppna lederna över bandets hela bredd under varvet runt tandhjulet. Systemet medger dessutom även rengöring av både bandkanterna och ytan via separata sprejmunstycken.

Fördelar

Tack vare den nya enheten fick kunden följande:

- Synligt bättre rengöringsresultat efter bara några få bandvarv

- Inte längre något behov av extra manuell rengöring

- Tillförlitliga och repeterbara resultat från mikrobiologiska tester

- Mindre tidsåtgång för rengöring

- Väsentligt lägre vattenförbrukning jämfört med tidigare rengöringssystem