Anpassningar

Genom anpassningar på HabaSYNC-remmarnas transport- och kuggsida kan du öka kapaciteten hos din transport- eller linjärpositioneringstillämpning ytterligare.

Friktionsytskikt med många olika storlekar och materialegenskaper erbjuder ett omfattande kapacitetsspektrum för din specifika systemkonstruktion. Genom slipning och stansning kan våra kuggremmar anpassas till dina aktuella behov på många olika sätt.