Ökande kunskap är ökande framgång

Vi anser att ständigt ökande kunskap hos kunder och medarbetare är nyckeln till en lyckad hantering av framtida utmaningar. Därför har vi gjort satt upp som mål att göra inlärningen så effektiv som möjligt. Vi grundar detta på mer än 60 års erfarenhet.

Habasit – världsledande inom band och remmar – erbjuder både kunder och partner flera olika möjligheter att lära mer om transportband och drivremmar.

  • Applikation och val av band/rem
  • Produkter
  • Tillverkning och montering

Vi erbjuder både traditionell klassrumsutbildning och webbutbildning beroende på ämnet och möjligheterna att få bästa resultat med rimliga insatser.

Kontakta Habasit om du vill veta mer om aktuella utbildningar, specialutbildning för just ditt företag eller andra e-utbildningsmoduler som kan underlätta din löpande kunskapsinhämtning.